WCAG 2.0

Kontakt

WCAG 2.0

WCAG 2.0 co to jest?
WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) czyli wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych. Jest to zbiór dokumentów opisujących zasady tworzenia serwisów internetowych tak by były dostępne również dla osób z różnego rodzaju dysfunkcjami.

Co zawiera dokument WCAG 2.0 ?
Po pierwsze zasady. Są to obszary w ramach, których serwis będzie oceniany czyli postrzegalność, funkcjonalność, zrozumiałość i solidność.
Po drugie wytyczne. W dokumencie WCAD 2.0 zaproponowane są wytyczne, które określają cele jakie należy osiągnąć aby serwis był dostępny dla osób niepełnosprawnych.
Po trzecie kryteria sukcesu. Do każdej wytycznej zdefiniowane są mierzalne kryteria, które umożliwiają sprawdzenie poziomu zgodności serwisu z normą WCAG 2.0. Serwis może osiągać jeden z trzech poziomów zgodności: A – najniższy, AA – pośredni, oraz AAA – najwyższy
Po czwarte techniki wystarczające i doradcze. Jest to zbiór informacyjny ułatwiający realizację wytycznych. Techniki te zebrano w dwie grupy, techniki wystarczające to takie, które umożliwiają spełnienie kryteriów oraz techniki doradcze umożliwiające spełnienie kryteriów w sposób jeszcze bardziej doskonały.

Serwis www zgodny z WCAG 2.0
DyalCom wdraża dla swoich klientów serwisy oparte na własnym autorskim systemie zarządzania treścią CMS (Content Management System). System ten umożliwia stworzenie serwisu internetowego spełniającego wytyczne WCAG 2.0. Możemy zarówno stworzyć zupełnie nowy serwis spełniający kryteria WCAG 2.0 jak również dostosować istniejącą już stronę poprzez przeniesienie grafiki oraz wszystkich funkcjonalności działającej strony do własnego systemu CMS.