Kontakt

DyalCom Sp. z o.o.
ul. Szczepankowo 61b
61-311 Poznań

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000328052;

NIP: PL 7811835044
Regon: 301080144


kapitał zakładowy 150 000 zł.